Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

445

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

COMP-SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer Identyfikacji Podatkowej

6842657560

KRS 0000851471

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 2, Krosno 38-400 Krosno


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych / lokalna sieć transmisji danych (sieć teleinformatyczna)
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet / świadczona we własnej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet / świadczona z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / zapewnianie dostępu do sieci Internet
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
Rzeczpospolita Polska
województwo PODKARPACKIE

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-01-18

Cofnij