Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

434

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

ZAKŁAD USŁUGOWY "PAWLUK" Krzysztof Pawluk

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

Numer Identyfikacji Podatkowej

973-030-09-20

EDG 03283


Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-01-18

Cofnij