Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

394

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW TELEWIZJI SATELITARNEJ "OSIEDLE RÓŻANKA"

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

stowarzyszenie

Numer Identyfikacji Podatkowej

896-100-15-07

KRS 0000067353

Adres

ul. Chorwacka 54 lok. 23, Wrocław 51-107 Wrocław


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (TVK) / drogą kablową
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
gmina Wrocław

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych
gmina Wrocław ul. Chorwacka 54, Wrocław

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-10-06

Cofnij