Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

389

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

PRZEDSIĘBIORSTWO AJC Jarosław Kubala PRZEDSIĘBIORSTWO AJC2

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

Numer Identyfikacji Podatkowej

9371021998

CEIDG


Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-01-18

Cofnij