Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

387

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

M2M - USŁUGI TELEINFORMATYCZNE Maciej Rafał Mackiewicz

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

Numer Identyfikacji Podatkowej

844-188-11-23

EDG 14317


Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-01-18

Cofnij