Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

386

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

HAWE TELEKOM Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer Identyfikacji Podatkowej

6910202318

KRS 0000108425

Adres

Adama Naruszewicza 13A, Warszawa 02-627 Warszawa


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (TVK)
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych / lokalna sieć transmisji danych (sieć teleinformatyczna)
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych / krajowa rozległa sieć transmisji danych (sieć teleinformatyczna)
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna wyodrębniona sieć teletransmisyjna przeznaczona do świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych świadczona przedsiębiorcom telekomunikacyjnym
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych / krajowych świadczona z wykorzystaniem własnej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych / świadczona we własnej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych / świadczona z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet / świadczona we własnej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet / świadczona z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP z wykorzystaniem numeru dostępu NDS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP nie wykorzystując numeru dostępu NDS / świadczona we własnej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP nie wykorzystując numeru dostępu NDS / świadczona z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / telefoniczna świadczona w publicznej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / transmisja danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / zapewnianie dostępu do sieci Internet
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / dzierżawa łączy telekomunikacyjnych
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / interfejsy programów aplikacyjnych
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / kanalizacja teletechniczna
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / system dostępu warunkowego
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / elektroniczny przewodnik po programach
świadczenie usług telekomunikacyjnych / Usługa telefoniczna w sieci telewizji kablowej
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / multipleksowanie sygnałów cyfrowych
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-01-18

Cofnij