Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

4

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

T-MOBILE POLSKA S.A.

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka akcyjna

Numer Identyfikacji Podatkowej

526-104-05-67

KRS 0000391193

Adres

ul. Marynarska 12, Warszawa 02-674 Warszawa


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna / typu DCS
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna / typu GSM
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna / sieć telekomunikacyjna typu UMTS
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telefonicznej / typu DCS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telefonicznej / typu GSM
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telefonicznej / telekomunikacyjnej typu UMTS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / interfejsy programów aplikacyjnych
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / system dostępu warunkowego
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / multipleksowanie sygnałów cyfrowych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne świadczone zgodnie z przeznaczeniem publicznej sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania sygnałów radiofonicznych lub telewizyjnych
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2021-12-07

Cofnij