Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

3

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

POLKOMTEL Sp. z o.o.

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer Identyfikacji Podatkowej

527-10-37-727

KRS 0000419430

Adres

Konstruktorska 4, Warszawa 02-673


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna / typu DCS
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna / typu GSM
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna / sieć telekomunikacyjna typu UMTS
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / radiowa sieć przywoławcza
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telefonicznej / typu DCS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telefonicznej / typu GSM
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telefonicznej / telekomunikacyjnej typu UMTS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa przywoławcza świadczona w radiowej sieci przywoławczej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna świadczona w radiowej sieci dyspozytorskiej typu trankingowego
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP z wykorzystaniem numeru dostępu NDS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / telefoniczna świadczona w publicznej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / transmisja danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / zapewnianie dostępu do sieci Internet
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługi telekomunikacyjne świadczone zgodnie z przeznaczeniem stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / radiowa sieć dyspozytorska / typu trankingowego
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługi związane / z użytkowaniem łączy abonenckich, dostęp do lokalnej pętli abonenckiej i podpętli abonenckiej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługi związane / z wykorzystaniem bitstream access w sieciach telekomunikacyjnych innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługi związane / z wykorzystywaniem przepływności w sieci telekomunikacyjnej innego operatora, używanej do świadczenia usług wąskopasmowej i/lub szerokopasmowej transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnych dostarczanych przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługi telekomunikacyjne wg standardu ETSI/GSM świadczone w publicznej ruchomej sieci telefonicznej / typu GSM
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługi telekomunikacyjne wg standardu ETSI/GSM świadczone w publicznej ruchomej sieci telefonicznej / typu DCS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługi telekomunikacyjne wg standardu UMTS, świadczone w publicznej ruchomej sieci telekomunikacyjnej typu UMTS
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / usługa identyfikacji
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / usługa lokalizacji
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / usługa sygnalizowania obecności
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / usługa związana z translacją numerów
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / usługa zarządzania kontem
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / usługa monitorowania i wspierania płatności na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / usługa telekomunikacyjna w ramach sieci wewnętrznych (VPN)
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / pozostałe usługi wspierające lub umożliwiające dostarczanie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci lub usług
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / infrastruktura fizyczna, w tym kanalizacja techniczna
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / inne urządzenia lub elementy związane z siecią telekomunikacyjną lub usługami telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług, w tym platformy telekomunikacyjne, centrale PBX, dedykowane serwery
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2021-12-07

Cofnij