Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Wyszukiwarka wskazuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – RODO – w wyszukiwarce przy przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi (w RPT forma prawna: osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą albo działalność gospodarcza osoby fizycznej) publikowane są tylko informacje o numerze RPT, nazwie PT, formie prawnej oraz NIP-ie.

Kryteria wyszukiwania (proszę wskazać przynajmniej jedno):

Numer w RPT:
Nazwa firmy:
(pełna lub fragment)
Adres firmy (np. miasto, ulica):