Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
22.04.2020 12:42 Rafał Powichrowski modyfikacja Dokument: Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.93.2018.7
Kategoria: Wnioski o zmianę rezerwacji
22.04.2020 12:39 Rafał Powichrowski modyfikacja Dokument: Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.93.2018.7
Kategoria: Wnioski o zmianę rezerwacji
22.04.2020 12:30 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.93.2018.7
Kategoria: Wnioski o zmianę rezerwacji