Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.93.2018.7

Dn. 02.04.2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Vanessa sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.93.2018.7 z dnia 04.12.2018 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Olesno (f=94,90 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 94,90 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.93.2018.7” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 22.04.2020 12:30