Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
09.07.2020 10:21 Wojciech Gunia modyfikacja Dokument: Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WAP.5174.22.2015.212
Kategoria: Wnioski o zmianę rezerwacji
12.06.2020 09:35 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WAP.5174.22.2015.212
Kategoria: Wnioski o zmianę rezerwacji
12.06.2020 09:30 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WAP.5174.22.2015.212
Kategoria: Wnioski o zmianę rezerwacji