Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WAP.5174.22.2015.212

W związku z niedostępnością strony internetowej BIP UKE w okresie od 03 do 06 lipca br., Prezes UKE przedłuża termin na składanie stanowisk o 4 dni.

4 grudnia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek P4 sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, o zmianę decyzji Prezesa UKE nr DZC.WAP.5174.22.2015.212 z dnia 25 stycznia 2016 r. zmienionej decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.48.2017.28 z dnia 16 kwietnia 2019 r., dokonującej na rzecz P4 rezerwacji częstotliwości z zakresu 2550-2555 MHz oraz 2670-2675 MHz na obszarze całego kraju, poprzez wprowadzenie zmian w Załączniku nr 1 do Rezerwacji „Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresów 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz”. Celem wnioskowanej zmiany jest umożliwienie wpisu do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia radiowego urządzeń pracujących w standardzie New Radio.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC.WAP.5174.22.2015.212”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Staroń
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 12.06.2020 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2020 10:21