Wnioski o zmianę rezerwacji 2020

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13

  16 października 2020

  13 października 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.26.2018.13 z dnia 6 czerwca 2018 r.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.104.2017.3

  25 września 2020

  Dnia 24.08.2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Sudety sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.104.2017.3 z dnia 10.08.2017 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nad. Dzierżoniów (f=96,40 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5176-8/09 (21)

  23 września 2020

  15 września 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Aero2 sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, o zmianę decyzji Prezesa UKE nr DZC-WAP-5176-8/09 (21) z 10 listopada 2009 r. dokonującej na rzecz Aero2 rezerwacji częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13

  01 września 2020

  18 sierpnia  2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.26.2018.13 z dnia 6 czerwca 2018 r.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-139/11 (6)

  12 sierpnia 2020

  Dnia 08.07.2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-139/11 (6) z dn. 06.09.2011 r. (zmienionej następnie decyzjami nr DZC-WRT-5153-90/14 (7) z 23.06.2014 r. i nr DZC-WRT-5153-201/14 (6) z 08.12.2014 r.), poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nad. Toruń

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.13.2017.4

  12 sierpnia 2020

  Dnia 08.07.2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.13.2017.4 z dnia 13.03.2017 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Wrocław (f=97,80 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 97,80 MHz