Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Raport NSKPI Q2 2023

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za drugi kwartał 2023 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL.

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W drugim kwartale 2023 r. czerwone światło w ocenie poziomu świadczenia usług „zapaliło się” w czerwcu, w odniesieniu do wskaźnika UI1 („Terminowość dostarczania/migracji internetowych usług szerokopasmowych”) i UI5 („Terminowość naprawy awarii internetowych usług szerokopasmowych”) oraz we wszystkich trzech miesiącach w odniesieniu do wskaźnika LLU2 („Liczba odrzutów technicznych na 100 zamówień LLU”). Pozostałe wartości były prawidłowe.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:

W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.

Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki należy uznać za pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki należy uznać za pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 04.08.2023 14:25