Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Działając na podstawie § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1467), w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści dokumentacji przedstawiamy poniżej pierwszą część wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (dalej „dokumentacja”).

W pierwszej kolejności przedstawiono wyjaśnienia do wniosków dotyczących:
1. Wyjaśnień pojęć i skrótów zawartych w dokumentacji;
2. Rozdziału 2 dokumentacji „Tryb przeprowadzenia aukcji i warunki uczestnictwa w aukcji”;
3. Rozdziału 3 dokumentacji „Wymagania dotyczące oferty wstępnej”;
4. Rozdziału 4 dokumentacji „Procedura oceny ofert wstępnych i kryterium oceny ofert”;
5. Załącznika 1A do dokumentacji „Przedmiot Rezerwacji A.”;
6. Załącznika 1B do dokumentacji „Przedmiot rezerwacji B.”;
7. Załącznika 2 do dokumentacji „Wzór oferty wstępnej w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.”;
8. Załącznika 3 do dokumentacji „Warunki wykorzystywania częstotliwości dla zakresu 3480-3800 MHz.”.

Odpowiedzi na pytania dotyczące rozdziału 5 („Aukcja próbna”) i 6 („Etap II aukcji”) dokumentacji lub z nimi związane zostaną przedstawione w drugiej części wyjaśnień.

Treści wniosków o wyjaśnienia treści dokumentacji zostały opublikowane na stronie BIP UKE pod tym adresem
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wioletta Pilipiec
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 03.04.2020 15:55
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2020 16:18