Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zmiana dokumentacji PLI CBD 

Zmiana dotyczy środowiska produkcyjnego NP od dnia 21.12.2020 r.
 
21 grudnia br. wchodzi w życie nowy przepis ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - art. 71 ust. 1b, zgodnie z którym abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. 
 
W związku z powyższym zaktualizowano dokumentację PLI CBD -  w dokumencie „Opis procesów głównych przenoszenia numerów” został dodany w rozdziale 7 punkt „M. Proces przeniesienia numeru nieaktywnego pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi”.

Zmiana nie powoduje konieczności modyfikacji systemów po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Cieciera
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.11.2020 09:45