Wyniki postępowania konsultacyjnego dla Stowarzyszenia Telewizji Kablowej ,,TV SAT 364”

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu Stowarzyszenia Telewizji Kablowej ,,TV SAT 364” z siedzibą w Łodzi (dalej „STK”) , do nieruchomości położonych w Łodzi , w tym do posadowionych na nich budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZARZEW” w Łodzi (dalej „Spółdzielnia”), w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 28 marca 2018 r. – 30 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
2. STK z dnia 9 kwietnia 2018 r.,
3. Spółdzielnię z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.05.2018 15:35