Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 12 grudnia 2019 r. nr DR.WIT.6082.6.2019.56, określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

W dniach 27 sierpnia 2020 r. – 26 września 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Orange Polska S.A., pismem z dnia 25 września 2020 r., 
2.    Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 25 września 2020 r.,
3.    Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 25 września 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 06.10.2020 08:20