Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
06.10.2020 08:20 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji