Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.40.2021 dotyczącej ustalenia warunków, na jakich T-Mobile Polska S.A. uzyska dostęp do nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej 63/65, Bułgarskiej 65, Bułgarskiej 65A, Bułgarskiej 65B, Bułgarskiej 65C, Bułgarskiej 65D, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 10 czerwca 2022 r. – 10 lipca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził ponowne postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 28 czerwca 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 19.07.2022 11:50