Ponowne konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

10 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich T-Mobile Polska S.A. uzyska dostęp, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 884), do nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej 63/65, Bułgarskiej 65, Bułgarskiej 65A, Bułgarskiej 65B, Bułgarskiej 65C, Bułgarskiej 65D, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji przedsiębiorca telekomunikacyjny T-Mobile Polska S.A. jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynków w technologii światłowodowej,
  1. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również zapewnienie T-Mobile Polska S.A. dostęp w celu korzystania z istniejących już i należących do tego przedsiębiorcy przyłącza telekomunikacyjnego i instalacji telekomunikacyjnej jednego z budynków oraz odmowę w zakresie wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach, a także umorzenie postępowania w zakresie zapewnienia możliwości doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych oraz umożliwienia wykonania instalacji telekomunikacyjnych w niektórych budynkach.

Prezes UKE przeprowadził już postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie. Jednakże w wyniku konsultacji stwierdzono zmianę stanu faktycznego sprawy w związku ze zniesieniem adresu jednego z budynków oraz ustaleniem innego przeznaczenia jednego z budynków, wskutek czego zaistniała konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.40.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 10.06.2022 12:30