Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WWM.6171.40.2021 w sprawie ustalenia warunków, na jakich T-Mobile Polska S.A. uzyska dostęp do nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej 63/65, Bułgarskiej 65, Bułgarskiej 65A, Bułgarskiej 65B, Bułgarskiej 65C, Bułgarskiej 65D, w tym posadowionych na nieruchomości budynkach, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 25 lutego 2022 r. – 28 marca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK, pismem z dnia 10 marca 2022 r. oraz stanowisko Przemysława Zdziebkowskiego, pismem z dnia 23 marca 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 30.03.2022 13:30