Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z siedzibą w Grudziądzu

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.79.2023 dotyczącej ustalenia warunków dostępu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu do nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Antoniego Czortka 2 i 4, oznaczonej jako działki o numerach 24/113, 24/116 i 24/118, w obrębie 0113, w tym do posadowionych lub wznoszonych na tej nieruchomości budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 23 października 2023 r. – 22 listopada 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK pismem z dnia 16 listopada 2023 r. oraz stanowisko konsultacyjne złożone przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu, pismem z dnia 17 listopada 2023 r.

Stanowiska zostały włączone do akt postępowania i są obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Rydz
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.11.2023 08:35