Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.195.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Rzeszowie i należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”, w tym do posadowionych na nieruchomościach lub będących w budowie budynków.

W dniach 5 maja 2021 r. – 4 czerwca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1) Prezesa UOKiK, pismem z 13 maja 2021 r. 
2) Udostępniającego, pismem z 31 maja 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.06.2021 15:10