Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
21.05.2018 12:05 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel Network sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji