Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel Network sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Shentel Network sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, dostępu do nieruchomości położonej w Szczecinie, obejmującej działki ewidencyjne o numerach:

1.         27/16, obręb 1048, ul. Potulicka 20C,

2.         27/17, obręb 1048, ul. Potulicka 20F,

3.         27/18, obręb 1048, ul. Potulicka 20G i H,

w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących własność Sowińskiego 72 sp. z o.o., w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 11 kwietnia 2018 r. –11 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Sowińskiego 72 sp. z o.o. wyrażone w piśmie z dnia 11 maja 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Przemysław Poznański
Publikujący: Przemysław Poznański
Publikacja informacji: 21.05.18 12:05
Aktualizacja informacji: 21.05.18 13:11