Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
12.08.2020 16:05 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
12.08.2020 10:10 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji