Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.65.2020, w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Marianowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w posadowionym tam budynku z adresem Marianowo 3.

W dniach 30 czerwca 2020 r. – 3 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.08.2020 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2020 16:05