Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji w sprawie zmiany i zatwierdzenia zmienionego projektu oferty ramowej Orange Polska S.A. (Orange) z siedzibą w Warszawie (Oferta SOR) polegającej na dostosowaniu treści Oferty SOR do Aktu delegowanego[1].

W dniach 24 maja – 24 czerwca 2024 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:

  1. Orange Polska S.A. z dnia 21 czerwca 2024 r.
  2. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 21 czerwca 2024 r.
  3. Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej z dnia 21 czerwca 2024 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

[1] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Polecka
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 08.07.2024 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2024 12:51