Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Maszczyk Grzegorz „MAG” Firma Handlowa

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.138.2020, dotyczącej zmiany „Umowy o dostęp do budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych”, zawartej w dniu 25 lipca 2014 r. pomiędzy Grzegorzem Maszczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Maszczyk Grzegorz „MAG” Firma Handlowa a Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wolnej 20 w Rybniku. 

W dniach 5 listopada 2020 r. – 7 grudnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne Prezesa UOKiK pismem z dnia 24 listopada 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.12.2020 09:50