Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Maszczyk Grzegorz „MAG” Firma Handlowa

5 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wydania decyzji w zakresie zmiany „Umowa o dostęp do budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych”, zawartej w dniu 25 lipca 2014 r. pomiędzy Grzegorzem Maszczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Maszczyk Grzegorz „MAG” Firma Handlowa a Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wolnej 20 w Rybniku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji zmieniono Umowę w zakresie usunięcia postanowień o odpłatności i doprecyzowania kwestii zwrotu poniesionych kosztów.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.138.2020”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:
sekretariat.dr // uke.gov.pl
">. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 05.11.2020 11:00