Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.12.2020 09:50 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Maszczyk Grzegorz „MAG” Firma Handlowa
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji