Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s. c. Kinga Wolska Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.31.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET s. c. Kinga Wolska Marta Wykpisz do nieruchomości położonej w Kole przy ul. Cegielnianej 32A i 32B, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 20 stycznia – 19 lutego 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1)    Prezesa UOKiK, pismem z dnia 27 stycznia 2020 r.
2)    KOL-NET s. c. Kinga Wolska Marta Wykpisz, pismem z dnia 19 lutego 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mateusz Madejski
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 03.03.2020 10:00