Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Internet Cafe Usługi Informatyczne Mirosław Backiel

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla Internet Cafe Usługi Informatyczne Mirosław Backiel w Żaganiu do nieruchomości położonych w Żaganiu przy ul. Długiej 1-1b, ul. Keplera 12-16 i 50, ul. Libelta 12 i 13, ul. Nocznickiego 34-38, 44-48, 50-56, 58-66, ul. Szprotawskiej 8-8a, 22, 31-37, ul. Śląskiej 3-5, 7, 11, 13, 39 i ul. Żarskiej 18-20 w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 

W dniach 25 lutego 2021 r. – 29 marca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 10 marca 2021 r. oraz stanowisko Internet Cafe Usługi Informatyczne Mirosław Backiel pismem z dnia 23 marca 2021 r.

 

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 06.04.2021 13:45