Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Internet Cafe Usługi Informatyczne Mirosław Backiel

25 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Internet Cafe Usługi Informatyczne Mirosław Backiel w Żaganiu do nieruchomości położonych w Żaganiu przy ul. Długiej 1-1b, ul. Keplera 12-16 i 50, ul. Libelta 12 i 13, ul. Nocznickiego 34-38, 44-48, 50-56, 58-66, ul. Szprotawskiej 8-8a, 22, 31-37, ul. Śląskiej 3-5, 7, 11, 13, 39 i ul. Żarskiej 18-20 w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1)      wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków  w technologii światłowodowej,

2)      wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Libelta 12 w technologii światłowodowej,

3)       utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz światłowodowej instalacji telekomunikacyjnych budynku przy ul. Libelta 12, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie możliwości wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w pozostałych budynkach i umorzenie w części dotyczącej umożliwieniu Operatorowi korzystania z punktów styku w Budynkach. 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.28.2020”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr // uke.gov.pl">. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 25.02.2021 14:20