Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Horyzont Technologie Internetowe sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.289.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Horyzont Technologie Internetowe sp. z o.o. do nieruchomości, w tym do budynku, przy ul. Stanisława Matyi 2 w Poznaniu, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

W dniach 27 kwietnia 2020 r. – 27 maja 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1)    Prezesa UOKiK, pismem z dnia 25 maja 2020 r. 
2)    ECE Projektmanagement Polska Sp. z o. o., pismem z dnia 26 maja 2020 r.
3)    Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o. o., pismem z dnia 21 maja 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.06.2020 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2020 14:11