Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.05.2021 08:18 Monika Bednarska-Radecka modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Czest.tv sp. z o. o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
13.05.2021 14:20 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Czest.tv sp. z o. o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji