Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Czest.tv sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla Czest.tv sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie do nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Ossowskiego 34, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

Konsultowany projekt dotyczył sprawy, która została już rozstrzygnięta decyzją Prezesa UKE z 31 lipca 2020 r. Z uwagi na to, że po wydaniu tej decyzji wyszły na jaw nieznane wcześniej Prezesowi UKE, a istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, konieczne stało się uchylenie decyzji i ponowne rozstrzygnięcie sprawy.

W dniach 2 kwietnia 2021 r. – 4 maja 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK pismem z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 13.05.2021 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2021 08:18