Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
10.01.2019 15:45 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji