Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.10.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o. do w nieruchomości  w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 23, w tym do posadowionego na niej budynku.
 
W dniach 15 listopada 2018 r. - 17 grudnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
 
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 grudnia 2018 r. w którym nie zgłoszono uwag do projektu decyzji.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 10.01.19 15:45
Aktualizacja informacji: 10.01.19 15:55