Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla SPIDERNET Szczygłowski Michał

12 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla SPIDERNET Szczygłowski Michał w Częstochowie do nieruchomości położonych w Częstochowie zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie sp. z o. o., w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków  w technologii światłowodowej,
2) wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków w technologii miedzianej za pomocą kabli parowych symetrycznych UTP, co najmniej kat. 5,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz miedzianych instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada także, odmowę wykonania instalacji telekomunikacyjnych w technologii miedzianej za pomocą kabli parowych symetrycznych UTP, co najmniej kat. 5 w części budynków oraz umorzenie postępowania w części dotyczącej ustalenia warunków dostępu Operatora do części nieruchomości i budynków w celu wykonania przyłączy telekomunikacyjnych i umożliwienia wykonania instalacji telekomunikacyjnych w technologii miedzianej za pomocą kabli parowych symetrycznych UTP, co najmniej kat. 5.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.35.2018”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.03.2021 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2021 11:12