Konsultacje aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

W dniu 9 grudnia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

Konsultacje potrwają do dnia 10 stycznia 2020 r.

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego są projekty:

1) Ogłoszenia o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
2) Dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
3) Projektu rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Projekty ww. dokumentów zostały opublikowane w plikach załączonych poniżej.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektów dokumentów będących przedmiotem konsultacji, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r., w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8:15-16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem: „Stanowisko – konsultacje aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz”.

Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres: .

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Wioletta Pilipiec
Data publikacji: 09.12.2019 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2019 12:32