Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
09.12.2019 12:20 Martin Stysiak publikacja Dokument: Konsultacje aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji