Jak uzyskać rezerwację / pozwolenie / zezwolenie

  • PLB rozwiń element

    Pozwolenie radiowe na używanie osobistego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa PLB wydawane jest po rozpatrzeniu wniosku, złożonego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

    Więcej