Jak uzyskać rezerwację / pozwolenie / zezwolenie

  • PLB rozwiń element

    Pozwolenia radiowe na używanie osobistego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa PLB wydawane są po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

    Więcej