Jak uzyskać rezerwację / pozwolenie / zezwolenie

  • Służba lotnicza rozwiń element

    Wykorzystanie każdego urządzenia radiowego, nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej (również radiotelefonu przenośnego), wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

    Więcej