Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Radiokomunikacja satelitarna SNG

I.    Zezwolenie krótkoterminowe (tymczasowe użytkowanie stacji SNG przez okres nie dłuższy niż 30 dni.).

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może zezwolić na czasowe korzystanie z urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazania informacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
Decyzja jest wydawana na naziemne stacje satelitarne (wozy transmisyjne, urządzenia typu Fly Away), które obsługują imprezy krótkoterminowe takie jak kongresy, pokazy, wystawy, wydarzenia sportowe itp.

Procedura uzyskania zezwolenia radiowego:

 1. Należy złożyć wypełniony wniosek  (formularz aplikacyjny do pobrania z niniejszej strony).
  Formularz należy złożyć w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej co najmniej 20 dni przed datą, od, której urządzenie będzie wykorzystywane. 
  Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
 2. Do Formularza należy dołączyć:
  1. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi lub Certyfikat od producenta urządzeń. 
   Przyjmuje się inny dokument potwierdzający zgodność ze standardami elektrycznymi i EMC.
  2. Kopię umowy z operatorem satelity. Oświadczenie o zawarciu umowy jest również akceptowalne.
  3. Dane w formacie .mdb (coordination data oraz coordination zone) niezbędne do przeprowadzenia procesu koordynacji. Powyższe dane Powyższe dane należy przygotować w oparciu o narzędzia udostępnione przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Są one dostępne pod adresem https://www.itu.int/ITU-R/go/space-software/en. Na podstawie otrzymanych danych w formacie .mdb lub ewentualnie wygenerowanego dokumentów zawierających tabele i kontury koordynacyjne Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje proces koordynacji z administracjami krajów ościennych (tj. affected administrations).
 3. Wnioskodawca jest zobligowany do dokonania płatności za wydanie decyzji i dołączenie potwierdzenia dokonania zapłaty opłaty skarbowej.
  Informacje dotyczące płatności za decyzję przedstawiono poniżej.
 4. Należy wnieść z góry opłatę za wykorzystywanie częstotliwości (kalkulator  do wyliczenia opłaty do pobrania na niniejszej stronie).
  Informacje dotyczące płatności za częstotliwości przedstawiono poniżej.
 5. Złożyć wnioski w urzędzie, wysłać pocztą lub przez platformę ePUE.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy dla SNG, deklarację  zgodności/certyfikat, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej tytułem wydania decyzji oraz potwierdzenie dokonania opłaty tytułem wykorzystywania częstotliwości.
Jeśli czas na rozpatrzenie wniosku jest bardzo krótki, prosimy o przesłanie wniosku  i załączników, a także potwierdzenie wpłaty jak najszybciej.
Zeskanowana decyzja zostanie przesłana do Wnioskodawcy na wskazany adres e-mail, a oryginalny dokument zostanie wysłany pocztą.

Opłaty:
(UWAGA PRZY DOKONYWANIU PŁATNOŚCI - SĄ DWA RÓŻNE NUMERY KONT)

1. Opłata za pozwolenie/decyzję - opłata skarbowa


82, - PLN (osiemdziesiąt dwa złote)
Właściciel konta:
Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
Numer konta:
Bank Handlowy w Warszawie SA
Swift code: CITIPLPX
PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
IBAN = PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

2.    Opłata za częstotliwości

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości uiszcza roczne opłaty za prawo do korzystania z tej częstotliwości.
Opłaty za wykorzystywanie częstotliwości pobierane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 22 grudnia 2017  r. sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, a także Ustawą z 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne.
Aby ustalić wysokość opłaty, jaką należy wnieść za korzystanie z częstotliwości można skorzystać 
z aplikacji sng_frequency_fee_calculator.rar 
Właściciel konta:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Numer konta:
Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
PL 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Kod Swift: NBPL PLPW
IBAN = PL75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Kontakt:
• telefon: +48 22 53 49 125
• faks +48 22 53 49 175
• e-mail: satellite@uke.gov.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Mirosław Izdebski, tel. 22 53 49 352
Danuta Pielak, tel. 22 53 49 263

II. Pozwolenie radiowe długoterminowe (na okres dłuższy niż 30 dni i nie dłuższy niż 10 lat).

Korzystanie z urządzeń naziemnej stacji satelitarnej wymaga posiadania pozwolenia radiowego. Procedura wydania pozwolenia jest wszczynana na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Procedura uzyskania pozwolenia radiowego:

 1. Należy złożyć wypełniony wniosek PDF  lub wniosek DOC  (formularze aplikacyjne do pobrania z niniejszej strony)
  Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
  Czas na rozpatrzenie wniosku - 42 dni.
 2. Do Formularza należy dołączyć:
  1. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi lub Certyfikat od producenta urządzeń.
   Przyjmuje się inny dokument potwierdzający zgodność ze standardami elektrycznymi i EMC.
  2. Kopię umowy z operatorem satelity. Oświadczenie o zawarciu umowy jest również akceptowalne.
  3. Dane w formacie .mdb (coordination data oraz coordination zone) niezbędne do przeprowadzenia procesu koordynacji. Powyższe dane Powyższe dane należy przygotować w oparciu o narzędzia udostępnione przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Są one dostępne pod adresem https://www.itu.int/ITU-R/go/space-software/en. Na podstawie otrzymanych danych w formacie .mdb lub ewentualnie wygenerowanego dokumentów zawierających tabele i kontury koordynacyjne Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje proces koordynacji z administracjami krajów ościennych (tj. affected administrations).
 3. Wnioskodawca jest zobligowany do dokonania płatności za wydanie pozwolenia radiowego i dołączenie potwierdzenia dokonania zapłaty opłaty skarbowej. 
  Informacje dotyczące płatności za pozwolenie przedstawiono poniżej.
 4. Należy dołączyć kopię umowy z operatorem satelity.
  Oświadczenie o zawarciu umowy zostanie również zaakceptowane.
 5. Złożyć wnioski w urzędzie, wysłać pocztą lub przez platformę ePUE. 
  Wypełniony formularz zgłoszeniowy dla SNG, deklarację  zgodności/certyfikatu, zgodę operatora satelitarnego na wykorzystanie satelity, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej tytułem wydania pozwolenia/decyzji
 6. Uiścić opłatę za wykorzystanie częstotliwości. Po 2 tygodniach od odbioru pozwolenia radiowego (jeżeli w decyzji nie wskazano inaczej) powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za wykorzystywanie częstotliwości. 
  Pozwolenie radiowe zostanie wysłane do Wnioskującego Podmiotu pocztą lub przez platformę ePUE .


Opłaty:
1.    Opłata skarbowa tytułem wydania pozwolenia radiowego
1939, - PLN (tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych) w przypadku usług telekomunikacyjnych
Właściciel konta:
Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
Numer konta:
Bank Handlowy w Warszawie SA
Swift code: CITIPLPX
PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
IBAN = PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Uwaga: koszt przelewu zostanie pokryty przez wnioskodawcę

2.    Opłata za częstotliwości
Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości uiszcza roczne opłaty za prawo do korzystania z tej częstotliwości. Opłaty za wykorzystywanie częstotliwości pobierane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017  r. sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, a także Ustawą z 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne.
Koszt korzystania z częstotliwości w ciągu roku:
•    W stałej służbie satelitarnej prawo do korzystania z częstotliwości na jednej stacji (Ziemia - Kosmos) - 12 000 PLN;
•    W stałej służbie satelitarnej prawo do korzystania z częstotliwości przez jedną stację (Kosmos - Ziemia) - 20 000 PLN;
Właściciel konta:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Numer konta:
Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
PL 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Kod Swift: NBPL PLPW
IBAN = PL75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Kontakt:
• telefon: +48 22 53 49 125
• faks +48 22 53 49 175
• e-mail: satellite@uke.gov.pl

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Miroslaw Izdebski
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Andrzej Golec
Data publikacji: 23.02.2018 00:00
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2023 13:24