Jak uzyskać duplikat zaświadczenia z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien złożyć:

 1. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (za wydanie duplikatu) w wysokości 17 zł
 2. pismo o wydanie duplikatu zaświadczenia, które zawiera informacje takie jak:
  • – nazwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
  • – numer przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • – imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji przedsiębiorcy.
 3. w przypadku podpisu pisma przez pełnomocnika:
 • – pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania przedsiębiorcy,
 • – potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo) w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 01.12.17 09:55
Aktualizacja informacji: 22.02.19 10:20