Jak uzyskać duplikat zaświadczenia z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien złożyć:

 1. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (za wydanie duplikatu - zaświadczenia na wniosek) w wysokości 17 zł
 2. pismo o wydanie duplikatu zaświadczenia, które zawiera informacje takie jak:
  • – nazwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
  • – numer przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • – imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji przedsiębiorcy,
  • – wykazanie interesu prawnego w związku z koniecznością potwierdzenia faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: "KPA").
 3. w przypadku podpisu pisma przez pełnomocnika:
 • – pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania przedsiębiorcy,
 • – potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo) w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Gdzie składać wnioski?

Doręczenie duplikatu zaświadczenia w formie dokumentu elektornicznego poprzez PUE/ePUAP może nastąpić w przypadku, gdy podmiot wnioskujący wyraźnie zażąda zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego (art. 217 § 4 KPA).

W przeciwnym przypadku zaświadczenie zostanie wydane formą papierową i doręczone drogą pocztową (zgodnie z trybem art. 39 KPA).

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 01.09.2020 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2020 12:21