Jak uzyskać duplikat zaświadczenia z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej powinien złożyć:

 1. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (za wydanie duplikatu) w wysokości 17 zł
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
 2. pismo o wydanie duplikatu zaświadczenia, które zawiera informacje takie jak:
  1. nazwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
  2. numer przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  3. podpis osoby oraz jej imię i nazwisko (zgodnie z reprezentacją w KRS/CiDG)
 • w przypadku podpisu pisma przez inną osobę:
 1. pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy,
 2. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo) w wysokości 17 zł

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 01.12.17 09:55
Aktualizacja informacji: 18.04.18 10:48