Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jak uzyskać duplikat zaświadczenia z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien złożyć:

 1. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (za wydanie duplikatu - zaświadczenia na wniosek) w wysokości 17 zł
 2. pismo o wydanie duplikatu zaświadczenia, które zawiera informacje takie jak:
  • – nazwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
  • – numer przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • – imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji przedsiębiorcy,
  • – wykazanie interesu prawnego w związku z koniecznością potwierdzenia faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: "KPA").
 3. w przypadku podpisu pisma przez pełnomocnika:
 • – pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania przedsiębiorcy,
 • – potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury) w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
IBAN:  PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT/BIC: CITIPLPX 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Gdzie składać wnioski?

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Siejak
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 01.09.2020 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022 08:28