Jak dokonać zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

W przypadku zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek do Prezesa UKE o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Poniżej znajduje się formularz wniosku oraz wzór jego wypełnienia.

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć:

  • - pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy,
  • - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 01.12.17 15:50
Aktualizacja informacji: 24.06.19 14:33