Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Gdzie składać wnioski o wpis, zmianę i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Wszelkie wnioski i pisma w sprawie Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych należy składać na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie lub delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Obszary działalności delegatur UKE pokrywają się z obszarami województw.
Wykaz adresów i nr telefonów delegatur UKE

Można również skorzystać z drogi elektronicznej poprzez:

- Platformę Usług Elektronicznych UKE https://pue.uke.gov.pl/ (dostępny formularz: Wniosek o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych),

- elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka.

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną dalsza korespondencja prowadzona jest w ten sam sposób - chyba, że klient wskaże, że nie chce otrzymywać korespondencji drogą elektroniczną.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Siejak
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 13.12.2017 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022 08:16