Gdzie składać wnioski o wpis, zmianę i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Wszelkie wnioski i pisma w sprawie Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych należy składać na adres delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej.

Obszary działalności delegatur UKE pokrywają się z obszarami województw.
Wykaz adresów i nr telefonów delegatur UKE

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 13.12.17 09:15
Aktualizacja informacji: 18.04.18 10:46