Gdzie składać wnioski o wpis, zmianę i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Wszelkie wnioski i pisma w sprawie Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych należy składać na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie lub delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Obszary działalności delegatur UKE pokrywają się z obszarami województw.
Wykaz adresów i nr telefonów delegatur UKE

Można również skorzystać z drogi elektronicznej poprzez:

- Platformę Usług Elektronicznych UKE https://pue.uke.gov.pl/,

- elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 13.12.17 09:15
Aktualizacja informacji: 18.09.19 09:44